PODALJŠANA GARANCIJA HIKOKI

Garancijski pogoji za uveljavljanje podaljšane 36 mesečne garancije za električna ročna orodja HIKOKI v Sloveniji

HITACHI KOKI Co. LTD. TOKYO , proizvajalec vrhunskih električnih ročnih orodij izdeluje svoje produkte skladno z visokimi standardi ene največjih svetovnih korporacij HIKOKI, ki je sinonim kvalitete in vzdržljivosti. HIKOKI daje za vse produkte garancijo za brezhibno delovanje orodja v trajanju 12 mesecev od datuma nakupa. V tem roku bo garancijski servis brezplačno odpravil vse napake v delovanju orodja.

Podaljšanje garancije na 36 mesecev

Za vsa električna in akumulatorska orodja Hikoki kupljene od 5.3.2013 pri pooblaščenih trgovcih v SLOVENIJI, nudi HIKOKI prostovoljno podaljšanje garancije na 36 mesecev, pod pogojem, da kupec registrira orodje na spletni strani www.metalmikulic.si v 30-ih dneh od datuma nakupa, ki je naveden na računu. Pri registraciji se mora kupec strinjati z uporabo podatkov v tržne namene. Po registraciji prejme kupec certifikat o podaljšani registraciji, ki ga mora natisniti in shraniti. Podaljšanje registracije je na voljo samo za kupce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Podaljšana garancija  je možno uveljavljati za baterije in baterijske polnilce le za 24 mesecev  in jo ni možno uveljavljati  za bencinski program Hitachi.

Izključitve iz garancije

Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi:
– nepravilne ali malomarne rabe, vključno z zlorabo in uporabo neoriginalne opreme
– nepooblaščenih posegov v orodje, vključno z nepooblaščenim poseganjem in preureditvami na strojih in opremi
– mehanskih poškodb in preobremenitev orodja
– prenizke ali previsoke električne napetosti
– zunanjega udarca (padec ali udarec)
– uporabe neoriginalne opreme
– nepravilne montaže orodij in opreme
– nerednega ali nepravilnega vzdrževanja orodja
– redne obrabe(npr. obraba sestavnih delov,krtačke motorja,kroglični ležaji,stikala, kabli, tesnila, masti,)
– prevoza po izročitvi orodja;
– neupoštevanja navodil za uporabo;
– višje sile.
Garancija prav tako ne krije razstavljenih, delno razstavljenih ali z neoriginalnimi deli popravljenih orodij ali orodij, ki so jih poskušale popravljati nepooblaščene osebe.
Garancija ne krije rednega vzdrževanja, potrošnih ali obrabnih delov (npr. krtačke, olje, mast) ter normalne obrabe orodja.

Uveljavljanje garancije

V primeru uveljavljanja podaljšane 36 mesečne garancije mora kupec orodje skupaj z originalnim potrdilom o nakupu – računom ,garancijskim potrdilom in potrdilom o podaljšani garanciji poslati – dostaviti na garancijski servis:
Metal Mikulić d.o.o. , Rusjanova ulica 1, 1235 RADOMLJE
Tel. Servis : 01- 7295-104
mail: servis@metalmikulic.si
www.metalmikulic.si

Grancija podaljšanje

    • Izberite za katero napravo Hitachi želite uveljaviti podaljšano garancijo 36 mesecev.
    • Izjava o varovanju podatkov
      Izjavljam, da se strinjam s shranjevanjem, obdelavo in uporabo podatkov, ki sem jih posredoval pri registraciji garancije, tudi za namene oglaševanja, zbiranja podatkov o proizvodih v hiši Metal Mikulić d.o.o. in ne samo za namen sklepanja garancije. Metal Mikulić d.o.o. se obvezuje, da bo ravnala v skladu z veljavnimi določili o varovanju podatkov in mojih podatkov ne bo uporabila v druge namene, razen zgoraj naštetih. Tej uporabi lahko kadarkoli oporekam. V tem primeru bo Metal Mikulić d.o.o. prenehala uporabljati moje podatke.

Pošlji povpraševanje